16/07/2020

Eind april, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, startte Lionsclub Waalwijk het initiatief om een noodfonds voor Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ op te zetten. Na 2 maanden blijkt dat geen overbodige luxe. Het aantal gezinnen stijgt landelijk al met 8%, in Amsterdam zelfs met 30%. Het aantal gezinnen dat een beroep doet op de voedselbank in Waalwijk is nog niet gestegen maar die verwachting is er zeker. De economische gevolgen van het coronavirus zijn nog lang niet voorbij. 

 

Lionsclub Waalwijk heeft veel support mogen ontvangen van Waalwijkse bedrijven en organisaties. Zo heeft de Ladies’ Circle De Leest een tulpenactie gehouden. Via deze actie kregen de kwekers een steuntje in de rug. Honderden bossen tulpen werden besteld en bezorgd door de ladies wat resulteerde in een mooie opbrengst voor het coronanoodfonds. Alle bijdragen hebben ervoor gezorgd dat het noodfonds op dit moment 16.400 Euro in kas heeft. Hartelijk dank voor alle steun. 

 

De komende maanden zal in overleg met Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ het noodfonds worden aangewend om de groeiende groep mensen die een beroep doen op de voedselbank te kunnen blijven helpen. 

 

Mocht u alsnog een bijdrage willen geven, dan kunt u dat kenbaar maken via waalwijk@lions.nl en een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL51 RABO 0156 5450 12 ten name van ‘Stichting Fondsenwerving Goede Doelen’. Kijk voor meer informatie op waalwijk.lions.nl of www.facebook.com/lionswaalwijk