Op 23 januari heeft het bestuur van de Lionsclub Waalwijk een grote donatie gedaan aan de plaatselijke stichting De Strohalm, die opkomt voor kinderen die in armoede leven.

Stichting De Strohalm biedt in Waalwijk concrete hulp aan gezinnen waarin de kinderen het moeilijk hebben vanwege de armoedige thuissituatie. Dat doet zij al twintig jaar. Zij verstrekt jaarlijks hulp aan ruim honderd gezinnen. Zo’n 25 vrijwilligers van De Strohalm zetten zich hiervoor in: coördinatoren, bureaumedewerkers, een fondsenwerver, medewerkers publiciteit en vooral de dienstverleners. Op gezette tijden laten die zich bijscholen. Aan de hand van de gemeentelijke paswijzer weten de dienstverleners de gezinnen vooruit te helpen met hoofdzakelijk drie aandachtsgebieden: schoeisel, kleding en fietsen. Ook laptops voor scholieren maken vaak deel uit van de hulp. 

Op 23 januari jl. was voorzitter Geert van Rooij te gast bij de Lionsclub Waalwijk, afdeling van een wereldwijde organisatie van serviceclubs die zich inzetten voor goede doelen. Daar kreeg hij ruim de gelegenheid om het werk van De Strohalm toe te lichten. ‘Bij ons in Waalwijk steekt in veel woonwijken de armoede helaas boven het landelijk gemiddelde uit. Dat voel je wel als je bij de cliënten spullen of informatie rondbrengt. Dat weten vooral onze dienstverleners die de mensen thuis bezoeken. Met die bezoeken aan huis willen zij een goed beeld krijgen van de directe behoeften, maar kunnen zij de hulpvragers wegwijs maken in de bestaande voorzieningen.’ 

Van Rooij vertelde ook enthousiast over de eigen fietsenwerkplaats van De Strohalm, waar vrijwilligers gebruikte fietsen opknappen en aan kinderen uitreiken. ‘Toen we onlangs voor Oekraïense vluchtelingen twintig fietsen beschikbaar stelden, bleek Alex, een van die ouders, heel handig in fietsreparaties. Toen is hij spontaan ons team fietsenherstellers komen versterken. Dat is een succesverhaal, maar we komen natuurlijk ook veel schrijnende situaties tegen. Daarom moeten we onze naam blijven uitdragen.’ 

De Strohalm is steeds heel dankbaar wanneer er vanuit het publiek spontane acties op touw worden gezet ten bate van de arme kinderen. Zonder sponsorgelden kan zij het werk niet uitvoeren. Daarom toonde Geert van Rooij zich die maandagavond bijzonder ingenomen met de bijzonder grote donatie waarvoor Lionsclub Waalwijk zich afgelopen maanden sterk heeft gemaakt. In de decembermaand verkochten de leden van van de Lions aan bedrijven, particulieren en bij supermarkt Plus van Engelen speciale sinterklaascakes van Bakkerij Vermeulen & Den Otter. De volledige opbrengst is tengoede koken van De Strohalm. Er is massaal gehoor gegeven aan deze actie  en ze zijn goed in de smaak gevallen dat er een aanzienlijk bedrag is opgehaald. 

Op de bijeenkomst van 23 januari toonde Mark Gouda, voorzitter van de Waalwijkse Lionsclub, zich verheugd dat zijn club de hulp aan arme gezinnen kon sponsoren. Hij bood aan Geert van Rooij een cheque aan van maar liefst 11.425,- euro. In zijn dankwoord beklemtoonde Van Rooij hoe belangrijk dit soort gezamenlijke actievoering is. Op zaterdag 1 april a.s. (nee, geen grap!) volgt er weer grote actie: ‘Geef je gebruikte fiets een nieuw leven!’ Bij deze grote inzamelingsactie hoopt hij weer op de assistentie van de Lions te mogen rekenen.